Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003410
Δικαιούχος
Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
300.000,00
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.02.11.8.1 Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών
Πληροφορίες

Η Πράξη αναφέρεται στη παραταση χρηματοδότησης για άλλους 25 μηνες για τη λειτουργία Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών με
τίτλο: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου στον Δήμο Χαλκιδέων». Συγκεκριμένα, ο
ΔΟΠΠΑΧ στα πλαίσια της χρηματοδοτούμενης πράξης λειτουργεί δύο (2) Δομές για τρία έτη. Οι Δομές είναι οι εξής : Κοινωνικό
Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου. Στο κοινωνικό παντοπωλείο συγκεντρώνονται τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, ατομικής υγιεινής,
ένδυσης και υπόδησης, οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κλπ και είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd-dvd, τα οποία μέχρι σήμερα συλλέγονται
μέσα από διαφορετικές δράσεις (εθελοντές, εκδηλώσεις κλπ), ενώ μέσα από τη σημερινή ενίσχυση διευρύνεται η δυνατότητα συλλογής
όσο και πιθανών αγορών. Εχουν ενισχυθεί οι εκδηλώσεις συγκέντρωσης ειδών από εθελοντές πολίτες, βάσει της προηγούμενης εμπειρίας
και νέων δράσεων.
1. από εθελοντές πολίτες, που αυθόρμητα προσφέρουν τα παραπάνω είδη στο κοινωνικό παντοπωλείο
2. μέσα από εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τις υπηρεσίες του δήμου.
3. μέσα από την προσφορά φορέων και συλλόγων που επιθυμούν να ενισχύσουν το κοινωνικό παντοπωλείο
4. μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης και αλληλεγγύης σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες του δήμου Χαλκιδέων. Κάθε
μήνα ορισμένα σχολεία έχουν κληθεί να «υιοθετήσουν» το κοινωνικό παντοπωλείο και να το προμηθεύουν με τρόφιμα κλπ
5. μέσα από τη συστηματική επικοινωνία με επιχειρήσεις και καταστήματα ώστε να εμπλουτιστεί με είδη το κοινωνικό παντοπωλείο και να
αυξήσει τις σταθερές του ποσότητες
6. μέσα από την αγορά τροφίμων και ειδών ένδυσης βάσει του ν.4071/2012 που δίνει τη δυνατότητα στους ΟΤΑ να συστήσουν και να
λειτουργήσουν Κοινωνικά Παντοπωλεία.
Η δομή στελεχώνεται από 1 Κοινωνικό Λειτουργό και 1 άτομο βοηθητικό προσωπικό.
Η Παροχή Συσσιτίου αφορά στην παροχή συσσιτίων σε σταθερή και τακτική βάση σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν
ανάγκη. Η παροχή συσσιτίων πραγματοποιείται σε πλήρη συμφωνία με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις. Η παροχή συσσιτίου παρέχει
γεύματα σε άπορους και άτομα σε κατάσταση μεγάλης ανάγκης.
Η δομή παροχής συσσιτίου παρασκευάζει γεύματα χρησιμοποιώντας κυρίως πλεονάζοντα προϊόντα και προμηθεύεται έτοιμα γεύματα
όταν κρίνεται αναγκαίο.
Η παροχή συσσιτίου γίνεται σε καθημερινή βάση στους ωφελούμενους.
Στελεχώνεται από πέντε (5) άτομα, 1 Κοινωνικό Λειτουργό - συντονιστή του υποέργου,1 Διοικητικό Προσωπικό,1 Μάγειρα,1 βοηθό
Μάγειρα και 1 Βοηθητικό προσωπικό.
Ωφελούμενοι των Δομών είναι άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο που λειτουργούν οι δομές, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα
διαμενόντων 3ων χωρών και ανιθαγενών, καθώς και οι δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς προστασίας.

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (459.18 KB) 459.18 KB