Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στη Στερεά Ελλάδα, κύκλος 2022-2023

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6000704
Δικαιούχος
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α. Ε.
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
4.942.465,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
apofasi_report_1197(4) -ΑΔΑ_0.pdf (603.35 KB) 603.35 KB