Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με 'Εδρα τη Λαμία

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003349
Δικαιούχος
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
76.992,50
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.2.11.17.1 Συνέχιση δράσης: Παροχή υπηρεσιών για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην Κοινότητα
Πληροφορίες

Η Κινητή Μονάδα έχει σαν βασικό στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε άτομα που
κάνουν χρήση-κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών και διαμένουν στην επαρχία του νομού Φθιώτιδας και στους όμορους Νομούς της Στερεάς
Ελλάδας. Πραγματοποιεί παρεμβάσεις των παρακάτω τύπων:
• Προγραμματισμένες παρεμβάσεις ενημέρωσης και συμβουλευτικής σε πλείστες περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
• Ενημερωτικές δράσεις που απευθύνονται στον πληθυσμό των εξαρτημένων και στο γενικό πληθυσμό (ομιλίες, ενημερωτικά περίπτερα,
δουλειά στον δρόμο).
Η Κινητή Μονάδα λειτουργεί συνεπικουρικά στην κάλυψη των αναγκών του Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ. Συγκεκριμένα
οι υπηρεσίες αφορούν σε: συνεργασία και κοινή δράση με άλλους εξειδικευμένους φορείς ψυχικής και σωματικής υγείας και πρόνοιας,
δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, ενημερώσεις σε φορείς και υπηρεσίες που ασχολούνται
με ευάλωτες ομάδες, ενημερώσεις σε επαγγελματίες υγείας, ενημερώσεις στη σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς).

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (457.88 KB) 457.88 KB