Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αστυνομικός Εξοπλισμός Οδικής Ασφάλειας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6001939
Δικαιούχος
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Γεν.Δνση Οικονομικών & Επιτελικού Σχεδιασμού
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
2.000.000,00
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
03. Ενίσχυση της συνδεσιμότητας της περιφέρειας
Ειδικός στόχος
RSO3.2 Βιώσιμες μεταφορές
Δράση
3.2.2.1 - Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στην ΠΣτΕ
Πληροφορίες

Η πράξη αφορά στην προμήθεια αστυνομικού εξοπλισμού για την αύξηση του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας του το Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την συνεχή και πολύπλευρη αστυνόμευση του όπως και στην ευαισθητοποίηση των οδηγών για την ασφαλή χρήση των μεταφορικών τους μέσων. Αναλυτικά πρόκειται για τον ακόλουθο εξοπλισμό:

1.Αστυνομικά δίκυκλα (τεμ.15). Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες να είναι υψηλής επίδοσης κατηγορίας L3e-A3 καινούριες και αμεταχείριστες, σύγχρονης τεχνολογίας, τύπου ADVENTURE - TOURER με όρθια θέση οδήγησης.

2.Επιβατικά αστυνομικά αυτοκίνητα υπηρεσιακού και ελεύθερου χρωματισμού(τεμ.18) Τα προσφερόμενα οχήματα θα είναι επιβατικά οχήματα κατηγορίας Μ1, Segment C ή Segment D, καινούρια και αμεταχείριστα, με ημερομηνία κατασκευής μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατάθεσης τεχνικής προσφοράς.

3. Αυτοκίνητα αγροτικά ειδικής κατασκευής υπηρεσιακού και ελεύθερου χρωματισμού(τεμ.11). Το όχημα πρέπει να είναι προϊόν σειράς φορτηγό ανοικτό τύπου ‘’PICK-UP’’, καινούργιο και αμεταχείριστο, σύγχρονης κατασκευής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Να έχει διπλή καμπίνα επιβατών με τέσσερις πλευρικές πόρτες για την άνετη μεταφορά πέντε (5) ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) και πίσω από την καμπίνα να έχει χώρο φόρτωσης (καρότσα).

4. Γερανοφόρο φορτηγό (τεμ.1). Τo προσφερόμενα γερανοφόρα οχήματα θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα, με ημερομηνία κατασκευής μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατάθεσης τεχνικής προσφοράς. Τα οχήματα θα είναι εξ’ ολοκλήρου μεταλλικής κατασκευής, νομοθετικά μικτού βάρους 15.000 κιλών (kg) και άνω.

5. Ασύρματοι πομποδέκτες αυτοκινήτων (τεμ. 30). Πομποδέκτης οχήματος επαγγελματικού τύπου με αναλογική και ψηφιακή λειτουργία.

6.Φορητά ραντάρ (τεμ.12). Η συσκευή να είναι φορητή χειρός, η οποία μετά από τη σκόπευση προς το κινούμενο όχημα να απεικονίζει σε κατάλληλη οθόνη (Display) την ταχύτητα του οχήματος σε Km/h και την απόσταση από αυτή, τουλάχιστον

7. Αλκοολόμετρα (τεμ. 21). Να έχουν διαστάσεις μικρότερες από 20 x 10,5 x 6 cm. και βάρος λιγότερο από 500 γρ. με τις μπαταρίες και να συνοδεύονται από πρακτική θήκη μεταφοράς.

8. Γυαλιά-σετ προσομοίωσης μέθης (τεμ. 2). Πρόκειται για γυαλιά τα οποία προσομοιώνουν τα αποτελέσματα της αυξημένης κατανάλωσης αλκοόλ συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης εγρήγορσης, του επιβραδυνόμενου χρόνου αντίδρασης, της σύγχυσης, της οπτικής παραμόρφωσης, της μεταβολής της αντίληψης βάθους και απόστασης, της μείωσης της περιφερειακής όρασης, της κακής κρίσης και λήψης αποφάσεων, της διπλής όρασης και της έλλειψης μυϊκού συντονισμού.

9. Συσκευή προσομοίωσης ανατροπής ατυχημάτων (τεμ.1). Πρόκειται για ειδική συσκευή η οποία προσομοιώνει τα αποτελέσματα της ανατροπής του οχήματος, τη χρησιμότητα της ζώνης ασφαλείας σε συνθήκες πρόσκρουσης ή και ανατροπής κατά την διάρκεια ενός τροχαίου ατυχήματος.

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (629.38 KB) 629.38 KB