Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ" ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6001892
Δικαιούχος
Δήμος Λεβαδέων
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
718.095,35
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
05. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ειδικός στόχος
RSO5.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)
Δράση
5.1.12_1- Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών σε περιοχές ΒΑΑ - ΣτάδιοΑ΄
Πληροφορίες

Το έργο αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων στην πλέον χαρισματική από τη φύση περιοχή της Κρύας και στην ευρύτερη περιοχή κατά μήκος του ποταμού Έρκυνας με αποκαταστάσεις και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου αυτών. Ουσιαστικά ενισχύει τις διαδρομές και βελτιώνει τις υπάρχουσες που συνδέουν τα αξιοθέατα της Λιβαδειάς ενισχύοντας τα δίκτυα πολιτιστικού τουρισμού.

Ειδικότερα, αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι. Επιγραμματικά, οι κύριες εργασίες που προβλέπονται να γίνουν για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου είναι:

• Η κατασκευή επίστρωσης των δημοτικών οδών Δάφνης, Λαΐου, Πηλέως, Παυσανία, Αγ. Δημητρίου και παρόχθιων πεζόδρομων οδού Έρκυνας (πλησίον οδού Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου και όπισθεν Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς) με πέτρα (καλντερίμι), επιφανείας 3.820,00μ2

• Επίστρωση με πέτρα του διαμορφωμένου χώρου πέριξ της παιδικής χαράς και της γέφυρας που οδηγεί σε αυτή στην περιοχή της Κρύας επιφανείας 615,00μ2 • Ανακαίνιση επιστρώσεων περιοχής Κρύας με χονδρόπλακες ακανόνιστες Επιφάνειας 300,00 μ2.

• Μικρής έκτασης πέτρινες κατασκευές αναλυματικού χαρακτήρα (τοιχάκια χαμηλού ύψους) διαμόρφωσης χώρων με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση και τη λειτουργική ένταξη των χώρων με φιλικό τρόπο στους χρήστες.

• Επίστρωση με κυβόλιθους στη δημοτική οδό Έρκυνας (πλησίον της οδού Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου) επιφανείας 120,00μ2.

• Ανακατασκευή πεζοδρομίων της οδού Ελευθερίου Γόνη (από την συμβολή με την οδό Έρκυνας έως την συμβολή της με την οδό Αρκαδίου) επιφανείας 287,00μ2

• Επίστρωση με σταμπωτό δάπεδο στην οδό Αντάρα επιφανείας 550,00μ2 • Επίστρωση με μάρμαρο έμπροσθεν του Θολωτού κτιρίου Κρύας, 32,00μ2 • Εγκατάσταση - τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (621.77 KB) 621.77 KB