Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΠΑ

Κωδικός πρόσκλησης
29
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
3.482.353 €
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
06.01. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Ειδικός στόχος
TA36(4) Τεχνική Βοήθεια Άρθρου 36(4)
Δράση
6.1 - Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας και ειδικότερα ενεργειών για ενημέρωση και επικοινωνία/δημοσιότητα για τις παρεμβάσεις του προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2021-2027 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), για εκπόνηση μελετών/ σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης του προγράμματος /συλλογή δεδομένων καθώς και για υποστήριξη της διαχείρισης και υλοποίησης των παρεμβάσεων του υπόψη Ταμείου.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 29 (1.12 MB) 1.12 MB
Συνημμένα Πρόσκλησης 29 (14.72 MB) 14.72 MB