Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Απόφαση ένταξης «Μελέτη διαχείρισης ομβρίων περιοχής Ξηριά, Δήμου Καρπενησίου»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5161091
Δικαιούχος: Δήμος Καρπενησίου
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης: 242.162,00 €
Ημερομηνία ένταξης: Πέμ, 13/04/2023
Προγραμματική περίοδος: 2014-2020
Πληροφορίες:
Η πράξη αφορά στην εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την ωρίμανση και τη δημοπράτηση έργων διαχείρισης ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής "Ξηριάς" του Δήμου Καρπενησίου. Η περιοχή "Προφήτης Ηλίας" ή "Ξηριάς" είναι η επέκταση της παλιάς πόλης προς τα Ανατολικά, που έγινε σταδιακά από το 1968 μέχρι το 1980 περίπου. Πιο συγκεκριμένα η μελέτη θα περιλαμβάνει τα έργα διαχείρισης ομβρίων σε περιοχή συνολικής έκτασης περίπου 730 στρ. Αναλυτικότερα, τα υπό μελέτη έργα αφορούν τα ακόλουθα τμήματα της περιοχής "Ξηριά":

Δυτικό Τμήμα "Ξηριά": Η διευθέτηση των ομβρίων θα γίνεται μέσω κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού που θα διατρέχει τις οδούς Μελίνας Μερκούρη και Πάρου. Τα όμβρια θα οδηγούνται στον κεντρικό αγωγό Φ1000 συνολικού μηκους περίπου 1.125 μ., ο οποίος ξεκινά από το Κολυμβητήριο και καταλήγει , στους βόρειους πρόποδες του λόφου στο ρέμα του Αγίου Δημητρίου, το οποίο αποτελεί και τον φυσικό αποδέκτη ομβρίων.
Ανατολικό τμήμα "Ξηρια": Τα όμβρια του Ανατολικού τμήματος του οικισμού μέσω του κύριου συλλεκτηρίου αγωγού στην οδό Κρήτης, συνολικού μήκους περίπου 805 μ., θα οδηγούνται προς υφιστάμενο τεχνικό έργο ομβρίων στην Εθνική οδό Καρπενησίου Λαμίας, όπου διοχετεύονται και τα όμβρια της εκτός σχεδίου περιοχής, για απαγωγή τους προς τα κατάντη, μέχρι την κοίτη του Καρπενησιώτη, στην περιοχή Μεσοχώρας.
Κέντρο οικισμού: Προβλέπεται η συλλογή των ομβρίων στον υφιστάμενο κύριο συλλεκτήριο αγωγό ομβρίων ο οποίος θα οδηγεί τα όμβρια δια μέσου της υπόγειας διάβασης της Εθνικής οδού, στον κάτω Ξηριά, έξω από τα όρια του οικισμού.
Τέλος οι περιοχές Εργατικών κατοικιών ΟΕΚ ΙΙ και ΟΕΚ ΙΙΙ, οι οποίες διαθέτουν δίκτυο ομβρίων, θα πρέπει να ενταχτούν στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ομβρίων της περιοχής.

Ετικέτες άρθρων
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
5161091-ΔΚαρπενησιου_Ξηρια_ΑΕ_apofasi_report_41056_ΨΥΖΜ7ΛΗ-ΝΙΜ.pdf (613.61 KB) 613.61 KB