Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και κινητής μονάδας Δήμου Λεβαδέων

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003089
Δικαιούχος
Δήμος Λεβαδέων
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
165.000,00
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.2.11.7 - Κέντρα Κοινότητας
Πληροφορίες

Ο Δήμος Λεβαδέων προχωρά στη συνέχιση λειτουργίας δομής Κέντρου Κοινότητας και λειτουργίας Κινητής Μονάδας. Στόχος, η συνέχιση της λειτουργίας ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Λεβαδέων αλλά και στην εξυπηρέτηση πολιτών που διαμένουν σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση στο κέντρο κοινότητας.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λεβαδέων το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου Λεβαδέων με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 7:00-15:00, και θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του Δήμου Λεβαδέων ενώ παράλληλα θα λειτουργεί και η κινητή μονάδα για απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου ή / και άτομα που δεν μπορούν να έχουν φυσική πρόσβαση στο Κέντρο Κοινότητας.

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (759.35 KB) 759.35 KB