Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με Έδρα τη Λαμία

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003341
Δικαιούχος
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
117.357,50
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.2.11.17.1 - Συνέχιση δράσης: Παροχή υπηρεσιών για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην Κοινότητα
Πληροφορίες

To Πολυδύναμο Κέντρο (ΠΚ) έχει σαν βασικό στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες
τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους (εξαρτημένοι από ναρκωτικά, περιστασιακοί χρήστες, χρήστες
αλκοόλ, άτομα με διπλή διάγνωση κα) και να παραπέμπει σε εξειδικευμένες δομές εφόσον κρίνεται αναγκαίο (προγράμματα
υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας, μονάδες αποτοξίνωσης κλπ). Ο αριθμός των ατόμων που δεν
μπορούν να ενταχθούν σε υφιστάμενες δομές, συνεχώς διευρύνεται τα τελευταία χρόνια καθώς η κατάσταση του προβλήματος των
εξαρτήσεων έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά ενώ «νέου τύπου» εξαρτήσεις έχουν κάνει δυναμικά την εμφάνιση τους τόσο στον πληθυσμό
των εφήβων/νέων όσο και στον πληθυσμό των ενήλικων. Ενδεικτικά αναφέρονται η αύξηση της βαριάς χρήσης αλκοόλ ειδικά στην
περιφέρεια και η αύξηση του τζόγου και των τυχερών παιχνιδιών στους νέους, σε βαθμό που κατατάσσει τη χώρα στην πρώτη θέση
πανευρωπαϊκά

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (457.58 KB) 457.58 KB