Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr

Νέα - Ανακοινώσεις

Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης της ΣΜΠΕ του ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014–2020

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ταχ. διεύθυνση: Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, αρμόδιοι για επικοινωνία: Βέλλιος Λεωνίδας τηλ. 2231350938 & Κούτσικος Ιωάννης τηλ. 2231350907) ως αρχή σχεδιασμού για...

Υποβολή ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, όπως αυτό υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πολιτική κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις

H Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στο πλαίσιο και των νέων διατάξεων του Κανονισμού της ΕΕ 1303/2013 για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, αξιολογεί τη...

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας

Kείμενο-Sχέδιο για διαβούλευση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Καινοτομία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβούλευση για το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014–2020

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης για την κατάρτιση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020 σας γνωρίζουμε ότι έχει αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση σχέδιο του προγράμματος όπως έχει δι...

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020

Το Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και Παράρτημα για τις εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτες.




          

 

 

Σύνολο Επισκεπτών:210750 Σύνολο Επισκεπτών:210750 Σύνολο Επισκεπτών:210750 Σύνολο Επισκεπτών:210750 Σύνολο Επισκεπτών:210750 Σύνολο Επισκεπτών:210750 Σύνολο Επισκεπτών: