Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr

Νέα - Ανακοινώσεις

Ένταξη της Πράξης «Εξοπλισμός ενίσχυσης υλικοτεχνικής υποδομής για τη βελτίωση της ασφάλειας στούς χρήστες οδικού δικτύου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

στον Άξονα Προτεραιότητας 7 , «Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων» του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα»....

Έκδοση 32ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας

για τον έλεγχο της Μελέτης υπολογισμού ελλείμματος χρηματοδότησης του έργου κατασκευής δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου στα αστικά κέντρα της Στερεάς Ελλάδας» του έργου «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλ...

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων της Πρόσκλησης 20

Συνημμένα αρχεία :
Οριστικός Πίνακας Καταταξης Προσκλησης 20

...

Tροποποίηση 21ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 21

 

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του υποέργου «Σύμβουλος Υποστήριξης Περιφέρειας για την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)»

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του υποέργου
 «Σύμβουλος Υποστήριξης Περιφέρειας για την εκπόνηση του Περιφερειακού
Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)» του ΕΠ Στερεά Ελλάδ...
          

 

 

Σύνολο Επισκεπτών:419239 Σύνολο Επισκεπτών:419239 Σύνολο Επισκεπτών:419239 Σύνολο Επισκεπτών:419239 Σύνολο Επισκεπτών:419239 Σύνολο Επισκεπτών:419239 Σύνολο Επισκεπτών: