Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr

Νέα - Ανακοινώσεις

Έκδοση 3ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

Άξονας Προτεραιότητας 10 : «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας»

Έκδοση 2ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

Άξονας Προτεραιότητας 10 : «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας»

Έκδοση 1ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

Άξονας Προτεραιότητας 10 : «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας»

1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

 

Την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκε στα Καμένα Βούρλα η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησια...

Διαβούλευση Σχεδίου Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και Σχεδίου Περιφερειακής Στρατηγικής Ενσωμάτωσης των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία έγκρισης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας θέτει τα Σχέδια σε διαβούλευση ...

Ένταξη πράξης "Μελέτη για τη Διάγνωση των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας"

στον Αξονα Προτεραιότητας "11 - Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής Στερεάς Ελλάδας" του Ε.Π. "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος"
          

 

 

Σύνολο Επισκεπτών:246033 Σύνολο Επισκεπτών:246033 Σύνολο Επισκεπτών:246033 Σύνολο Επισκεπτών:246033 Σύνολο Επισκεπτών:246033 Σύνολο Επισκεπτών:246033 Σύνολο Επισκεπτών: