Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr

Νέα - Ανακοινώσεις

Έκδοση 26ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07 «Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης

σε υποδομές βασικών δικτύων»

Έκδοση 25ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07 «Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης

σε υποδομές βασικών δικτύων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : αναρτήθηκε έγγραφο με ερωτησεις- απαντησεις (FAQ)

που αφορούν στις Προσκλήσεις για την Δημιουργία και Λειτουργία των Κοινωνικών Δομών

Πρόσκληση Εκδηλωσης Ενδιαφέροντος για το υποέργο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης για την Περιβαλλοντική Εξυγίανση και Πολεοδομική Οργάνωση των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων στην περιοχή Οινοφύτων – Σχηματαρίου Βοιωτίας»

του έργου

«Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 μέσω του καταλόγου προμηθευτών – παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής στην Ει...

Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2016»- Συμμετοχές έως 28 Αυγούστου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει τον Διαγωνισμό Φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2016»

Έκδοση 24ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ»
          

 

 

Σύνολο Επισκεπτών:328179 Σύνολο Επισκεπτών:328179 Σύνολο Επισκεπτών:328179 Σύνολο Επισκεπτών:328179 Σύνολο Επισκεπτών:328179 Σύνολο Επισκεπτών:328179 Σύνολο Επισκεπτών: