Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr

Νέα - Ανακοινώσεις

Tροποποίηση 21ης Πρόσκλησης (παράταση υποβολής ) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 21 (παράταση υποβολής προτάσεων)

...

Έκδοση 27ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων»

Πρόσκληση και Δελτίο Συμμετοχής στην 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

στα Λουτρά Αιδηψού στις 20/10/2016

***Ενημερώθηκε με την Ημερήσια Διάταξη και τον Φάκελο της Επιτροπής

Tροποποίηση 19ης Πρόσκλησης (παράταση υποβολής ) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 19 (παράταση υποβολής προτάσεων)

Tροποποίηση 16ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16

Tροποποίηση (παράταση προθεσμίας υποβολης) 15ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15 ,
          

 

 

Σύνολο Επισκεπτών:357031 Σύνολο Επισκεπτών:357031 Σύνολο Επισκεπτών:357031 Σύνολο Επισκεπτών:357031 Σύνολο Επισκεπτών:357031 Σύνολο Επισκεπτών:357031 Σύνολο Επισκεπτών: