Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr

Νέα - Ανακοινώσεις

Tροποποίηση 19ης Πρόσκλησης (παράταση υποβολής ) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 19 (παράταση υποβολής προτάσεων)

Tροποποίηση 16ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16

Tροποποίηση (παράταση προθεσμίας υποβολης) 15ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15 ,

Έκδοση 26ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07 «Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης

σε υποδομές βασικών δικτύων»

Έκδοση 25ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07 «Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης

σε υποδομές βασικών δικτύων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : αναρτήθηκε έγγραφο με ερωτησεις- απαντησεις (FAQ)

που αφορούν στις Προσκλήσεις για την Δημιουργία και Λειτουργία των Κοινωνικών Δομών
          

 

 

Σύνολο Επισκεπτών:336582 Σύνολο Επισκεπτών:336582 Σύνολο Επισκεπτών:336582 Σύνολο Επισκεπτών:336582 Σύνολο Επισκεπτών:336582 Σύνολο Επισκεπτών:336582 Σύνολο Επισκεπτών: