Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr

Νέα - Ανακοινώσεις

Προδημοσίευση που αφορά το Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς»

του ΠΑΑ 2014 – 2020 και Εξειδίκευση Βαθμολογικών κριτηρίων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2016

Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2016 είναι μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας, που στοχεύει να ενθαρρύνει τους πολίτες να δουν και να μάθουν περισσότερα για τα έργα που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή τους....

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου «Σύμβουλος Εξειδίκευσης Επικοινωνιακής Στρατηγικής για το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας για τα έτη 2016-2017»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου «Σύμβουλος Εξειδίκευσης Επικοινωνιακής Στρατηγικής για το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας για τα έτη 2016-2017» του έργου «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα του ΠΕ...

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται από τους Δήμους

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται από τους Δήμους

Το υπόδειγμα εγχειριδίου διαδικασιών, έχει παραχθε...

Έκδοση 14ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ»

Έκδοση 13ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ»
         > 

 

 

Σύνολο Επισκεπτών:305336 Σύνολο Επισκεπτών:305336 Σύνολο Επισκεπτών:305336 Σύνολο Επισκεπτών:305336 Σύνολο Επισκεπτών:305336 Σύνολο Επισκεπτών:305336 Σύνολο Επισκεπτών: