Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr

Νέα - Ανακοινώσεις

Ένταξη πράξης "Μελέτη για τη Διάγνωση των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας"

στον Αξονα Προτεραιότητας "11 - Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής Στερεάς Ελλάδας" του Ε.Π. "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος"

Ένταξη πράξης "Σύμβουλοι – Εμπειρογνώμονες για την προετοιμασία της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας σε θέματα της ΠΠ 2014–2020"

στον Αξονα Προτεραιότητας "11 - Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής Στερεάς Ελλάδας" του Ε.Π. "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος"

Παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του πλαισίου εφαρμογής των δράσεων ΤΟΠΣΑ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του πλαισίου εφαρμογής των
δράσεων ΤΟΠΣΑ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ορίζει ως νέα ημερομηνία
λήξης του φυσικού αντικειμένου την 30.06.2015 και οικονομικού αντικειμένου την 30...

Πολιτική κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις

H Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στο πλαίσιο και των νέων διατάξεων του Κανονισμού της ΕΕ 1303/2013 για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, αξιολογεί τη...

Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης της ΣΜΠΕ του ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014–2020

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ταχ. διεύθυνση: Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, αρμόδιοι για επικοινωνία: Βέλλιος Λεωνίδας τηλ. 2231350938 & Κούτσικος Ιωάννης τηλ. 2231350907) ως αρχή σχεδιασμού για...

Υποβολή ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, όπως αυτό υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
          

 

 

Σύνολο Επισκεπτών:230479 Σύνολο Επισκεπτών:230479 Σύνολο Επισκεπτών:230479 Σύνολο Επισκεπτών:230479 Σύνολο Επισκεπτών:230479 Σύνολο Επισκεπτών:230479 Σύνολο Επισκεπτών: