Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr

Νέα - Ανακοινώσεις

Έκδοση 33ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ»

Διαγωνισμός Καλυτερη Φωτογραφια με θεμα "Η Ευρώπη και τα έργα στην περιοχή μου"

στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας επικοινωνίας Europe in my Region 2017 διοργανώνει μαθητικό διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα: «Η Ευρώπη και τα έργα στην περιοχή μου – καλύτερη φωτογραφία» από 2 Μαΐου έως 15 Μαΐου 2017...

Πρόσκληση για τεχνική συνάντηση στην ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας.

Σας καλούμε σε τεχνική συνάντηση την Τρίτη 28/03/2017 στα Γραφεία της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Υψηλάντη 12 Λαμία (Αίθουσα συσκέψεων 1ος Όροφος), προκειμένου να αποσαφηνιστούν θέματα που αφορούν στην υποβολή προτάσεων.

Η συνάντησ...

Ένταξη της Πράξης «Εξοπλισμός ενίσχυσης υλικοτεχνικής υποδομής για τη βελτίωση της ασφάλειας στούς χρήστες οδικού δικτύου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

στον Άξονα Προτεραιότητας 7 , «Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων» του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα»....

Έκδοση 32ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας

για τον έλεγχο της Μελέτης υπολογισμού ελλείμματος χρηματοδότησης του έργου κατασκευής δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου στα αστικά κέντρα της Στερεάς Ελλάδας» του έργου «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλ...
          

 

 

Σύνολο Επισκεπτών:439571 Σύνολο Επισκεπτών:439571 Σύνολο Επισκεπτών:439571 Σύνολο Επισκεπτών:439571 Σύνολο Επισκεπτών:439571 Σύνολο Επισκεπτών:439571 Σύνολο Επισκεπτών: