Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr

Νέα - Ανακοινώσεις

Πολιτική κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις

H Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στο πλαίσιο και των νέων διατάξεων του Κανονισμού της ΕΕ 1303/2013 για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, αξιολογεί τη...

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας

Kείμενο-Sχέδιο για διαβούλευση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Καινοτομία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβούλευση για το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014–2020

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης για την κατάρτιση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020 σας γνωρίζουμε ότι έχει αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση σχέδιο του προγράμματος όπως έχει δι...

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020

Το Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και Παράρτημα για τις εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτες.

Ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση από τις Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγυης, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης του Θεματικού Στόχου 9

Το ερωτηματολόγιο στοχεύει στην αποτύπωση των τοπικών κοινωνικών πολιτικών, στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών  των Ομάδων-Στόχου (όπως έχουν «τυποποιηθεί» με βάση τον Κανονισμό του ΕΚΤ (1304/17-12-2013) και σε συνδυασμό...

Αποσαφηνιση εφαρμογής Εγκυκλίου 17917/14-04-2014

"Οδηγίες Διαχείρισης για τα ετη 2013-2015 & προετοιμασία κλεισίματος / αναθεώρηση 2013 των Ε.Π. του ΕΣΠΑ" - Κλείσιμο ΟΠΣ σε νέες Εντάξεις Έργων...
          

 

 

Σύνολο Επισκεπτών:193890 Σύνολο Επισκεπτών:193890 Σύνολο Επισκεπτών:193890 Σύνολο Επισκεπτών:193890 Σύνολο Επισκεπτών:193890 Σύνολο Επισκεπτών:193890 Σύνολο Επισκεπτών: