Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr

Νέα - Ανακοινώσεις

1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

 

Την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκε στα Καμένα Βούρλα η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησια...

Διαβούλευση Σχεδίου Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και Σχεδίου Περιφερειακής Στρατηγικής Ενσωμάτωσης των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία έγκρισης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας θέτει τα Σχέδια σε διαβούλευση ...

Ένταξη πράξης "Μελέτη για τη Διάγνωση των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας"

στον Αξονα Προτεραιότητας "11 - Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής Στερεάς Ελλάδας" του Ε.Π. "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος"

Ένταξη πράξης "Σύμβουλοι – Εμπειρογνώμονες για την προετοιμασία της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας σε θέματα της ΠΠ 2014–2020"

στον Αξονα Προτεραιότητας "11 - Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής Στερεάς Ελλάδας" του Ε.Π. "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος"

Παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του πλαισίου εφαρμογής των δράσεων ΤΟΠΣΑ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του πλαισίου εφαρμογής των
δράσεων ΤΟΠΣΑ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ορίζει ως νέα ημερομηνία
λήξης του φυσικού αντικειμένου την 30.06.2015 και οικονομικού αντικειμένου την 30...

Πολιτική κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις

H Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στο πλαίσιο και των νέων διατάξεων του Κανονισμού της ΕΕ 1303/2013 για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, αξιολογεί τη...
          

 

 

Σύνολο Επισκεπτών:241636 Σύνολο Επισκεπτών:241636 Σύνολο Επισκεπτών:241636 Σύνολο Επισκεπτών:241636 Σύνολο Επισκεπτών:241636 Σύνολο Επισκεπτών:241636 Σύνολο Επισκεπτών: