Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr

Νέα - Ανακοινώσεις

Αναστολή δράσεων δημοσιότητας πριν τις εκλογές

Εκδόθηκε απο το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας / ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ έγγραφο για την αναστολή Δράσεων Δημοσιότητας εν όψει των προσεχών ευρωπαϊκών, περιφερειακών και δημοτικών εκλογών....

Ένταξη πράξης "Εξωτερικό υδραγωγειο Τοπικής Κοινοτητας Λουτσίου"

Στον Αξονα Προτεραιότητας "04 - Προστασία Εδαφικών Συστημάτων-Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"...

Ένταξη πράξης "Εμπειρογνωμοσύνη για την κατάρτιση δεικτών παρακολούθησης περιβαλλοντικών έργων και δράσεων στο πλαίσιο της περιόδου 2014-2020"

στον Αξονα Προτεραιότητας "11 - Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής Στερεάς Ελλάδας" του Ε.Π. "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος"

Ένταξη πράξης "Σύμβουλος Υποστήριξης της Μονάδας Α' (Προγραμματισμού και Αξιολόγησης) ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας"

στον Αξονα Προτεραιότητας "11 - Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής Στερεάς Ελλάδας" του Ε.Π. "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος"

Ερωτηματολόγιο για την προώθηση της κοινωνικής ενταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας και των οποιωνδήποτε διακρισεων

Στο πλαίσιο κατάρτισης του νέου ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) μέσω της εξειδίκευσης του Θεματικού Στόχου 9, ο οποίος αφορ...

Ένταξη πράξης "Διαμόρφωση Παλαιού Ξενώνα Ιερού Προσκυνήματος Οσίου Ιωάννη Ρώσσου σε Μουσειακό Χώρο Μικρασιατικού Πολιτισμού"

Στον Αξονα Προτεραιότητας "05 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας" του Ε.Π. "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος"....
          

 

 

Σύνολο Επισκεπτών:173682 Σύνολο Επισκεπτών:173682 Σύνολο Επισκεπτών:173682 Σύνολο Επισκεπτών:173682 Σύνολο Επισκεπτών:173682 Σύνολο Επισκεπτών:173682 Σύνολο Επισκεπτών: