Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr

Νέα - Ανακοινώσεις

ANABOΛΗ 1ης Συνεδριαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Περιφέρειας Στερεας Ελλάδας 2014-2020

Σας πληροφορούμε ότι, κατόπιν επικοινωνίας μας με την πλειοψηφία των μελών της
Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014 - 2020, η 1η συνεδρίασή
της, η οποία είχε προγραμματισθεί να πραγματοποιηθ...

1η Συνεδριαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Περιφέρειας Στερεας Ελλάδας 2014-2020

Την Πέμπτη 2/7/2015 και ώρα 10:30 πμ στο ξενοδοχείο "Γαλήνη" στα Καμμένα Βούρλα θα πραγματοποιηθεί η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020.

Συνημμενα:

<t...

Ένταξη πράξης "Μελέτη για τη Διάγνωση των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας"

στον Αξονα Προτεραιότητας "11 - Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής Στερεάς Ελλάδας" του Ε.Π. "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος"

Ένταξη πράξης "Σύμβουλοι – Εμπειρογνώμονες για την προετοιμασία της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας σε θέματα της ΠΠ 2014–2020"

στον Αξονα Προτεραιότητας "11 - Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής Στερεάς Ελλάδας" του Ε.Π. "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος"

Παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του πλαισίου εφαρμογής των δράσεων ΤΟΠΣΑ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του πλαισίου εφαρμογής των
δράσεων ΤΟΠΣΑ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ορίζει ως νέα ημερομηνία
λήξης του φυσικού αντικειμένου την 30.06.2015 και οικονομικού αντικειμένου την 30...

Πολιτική κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις

H Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στο πλαίσιο και των νέων διατάξεων του Κανονισμού της ΕΕ 1303/2013 για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, αξιολογεί τη...
          

 

 

Σύνολο Επισκεπτών:236441 Σύνολο Επισκεπτών:236441 Σύνολο Επισκεπτών:236441 Σύνολο Επισκεπτών:236441 Σύνολο Επισκεπτών:236441 Σύνολο Επισκεπτών:236441 Σύνολο Επισκεπτών: