Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr
Εθνικό Πλαίσιο

 

Εθνικά κείμενα

N. 3614 /2007 (ΦΕΚ 267Α)

N. 3840 /2010 (ΦΕΚ 53Α) , Τροποποίηση του Ν. 3614/2007

Εγκύκλιος για την εκ των προτέρων (ex ante) αξιολόγηση των Ε.Π.2007-2013

Κριτήρια αξιολόγησης πράξεων & κριτήρια πληρότητας στοιχείων πρότασης

Εγκύκλιος εξειδίκευσης Ε.Π. 2007-2013

Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης

Κείμενα κατάρτησης του ΕΣΣΑ

Συμπεράσματα 1ης Συνάντησης ΕΣΣΑ

1η Εγκύκλιος για την κατάρτιση του ΕΣΣΑ

2η Εγκύκλιος για την κατάρτιση του ΕΣΣΑ

3η Εγκύκλιος για την κατάρτιση του ΕΣΣΑ

4η Εγκύκλιος για την κατάρτιση του ΕΣΣΑ

Τεχνική οδηγία 1