Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr
Αναλυτικά
Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών σε Συγχρηματοδοτούμενα Τεχνικά Έργα Τρίτων που εκτελούνται δι’ αυτεπιστασίας
15-01-18Tο «Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών σε Συγχρηματοδοτούμενα Τεχνικά Έργα Τρίτων που εκτελούνται δι’ αυτεπιστασίας» έχει ως στόχο την εξασφάλιση της συμβατότητας των διαδικασιών που ακολουθούν οι Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αρχαιολογικών εργασιών και σωστικών ανασκαφών σε έργα τρίτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την αποτελεσματι-κή εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
.

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών

 

 
<- Επιστροφή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας