Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr
Αναλυτικά
Πρόσκληση και Δελτίο Συμμετοχής στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020
03-11-17

στο Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου, Λεωφ. Χαϊνά 93 (ισόγειο), στη Χαλκίδα.Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα προσέλευσης 9:30 π.μ) στο Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου, Λεωφ. Χαϊνά 93 (ισόγειο), στη Χαλκίδα.
Η ημερήσια διάταξη της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και ο σχετικός φάκελος θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (www.stereaellada.gr) και στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ» (http://ep.espa.gr).
.

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Επ.Πα.

Δελτίο Συμμετοχής 3ης Συνεδρίασης Επ.Πα.

Ημερήσια Διάταξη

 

 
<- Επιστροφή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας