Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr
Αναλυτικά
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου «Σύμβουλος υποστήριξης της Μονάδας Α΄ της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας στη διαδικασία Προγραμματισμού»
01-11-17

του έργου «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020

μέσω του καταλόγου προμηθευτών – παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του
υποέργου «Σύμβουλος υποστήριξης της Μονάδας Α΄ της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας στη
διαδικασία Προγραμματισμού», του έργου «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και
Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020
μέσω του καταλόγου προμηθευτών – παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της
Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Συνημμένα Αρχεία :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
<- Επιστροφή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας