Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr
Αναλυτικά
Οδηγός προς δήμους για την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις
01-11-17

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ΜΟΔ, στο πλαίσιο των υποστηρικτικών υπηρεσιών που παρέχει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προχώρησε στην έκδοση ενός γενικού Οδηγού για την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις

 Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ΜΟΔ, στο πλαίσιο των υποστηρικτικών υπηρεσιών που παρέχει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προχώρησε στην έκδοση ενός γενικού Οδηγού για την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις ο οποίος απευθύνεται σε δήμους και τους φορείς τους. Πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τους δήμους-δικαιούχους των Επιχειρησιακών σας Προγραμμάτων και θα σας παρακαλούσαμε να τους ενημερώσετε και από την πλευρά σας για την πληροφόρηση που παρέχει. 

Ο Οδηγός περιέχει γενικές οδηγίες με τις κυριότερες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου, περιλαμβάνει τα περιεχόμενα άρθρα του νόμου, καθώς και πρότυπα υποδείγματα τευχών και εγγράφων για την ανάθεση έργων, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών. Περιλαμβάνει επίσης τον επικαιροποιημένο Οδηγό για ανάθεση μελετών μέχρι 60.000€ από δήμους που εκδόθηκε τον Αύγουστο καθώς και τον νέο Οδηγό για ανάθεση μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan).

Ο Οδηγός διατίθεται ως πλήρες τεύχος αλλά και σε επιμέρους αρχεία σε επεξεργάσιμη μορφή, ώστε οι δήμοι να μπορούν να τα προσαρμόσουν στις ανάγκες τους.

Ο Οδηγός διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα της ΜΟΔ www.mou.gr.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και στη διάθεση των δικαιούχων σας στα τηλέφωνα:

213-1310161, 213-1310212, 213-1310185 και στο email otasupport@mou.gr.

Σχετικό Έγγραφο
<- Επιστροφή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας