Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr
Αναλυτικά
Διευκρίνιση επί της Πρόσκλησης 4.3.4 του (ΠΑΑ) 2014-2020 (Αγροτική Οδοποιια)
04-10-17

Σε περίπτωση συμβολής της αγροτικής οδού με εθνικό ή επαρχιακό οδικό δίκτυο, για τη διαμόρφωση της συμβολής και τη σήμανση αυτής βάσει της τεχνικής μελέτης της οδού, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η σύμφωνη γνώμη-έγκριση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

 Περισσότερες πληροφορίες Προσκλησης 4.3.4. πατήστε εδώ
<- Επιστροφή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας